pushbox

Spellingsvaardigheid

Met behulp van deze online cursus leer je snel en gemakkelijk jouw basisvaardigheden spelling bijspijkeren.
De persoonsvorm vinden

De persoonsvorm vinden

In deze module leggen we je uit hoe je de persoonsvorm in de zin kunt vinden.

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

Persoonsvorm tegenwoordige tijd

In deze module behandelen we de spelling van persoonsvormen in de tegenwoordige tijd.

Persoonsvorm verleden tijd

Persoonsvorm verleden tijd

In deze les leer je hoe je persoonsvormen in de veleden tijd moet spellen.

Voltooid & onvoltooid deelwoord

Voltooid & onvoltooid deelwoord

In deze module behandelen we de spelling van voltooide en onvoltooide deelwoorden.

Infinitieven

Infinitieven

Hoe herken je en hoe spel je een infinitief?

Bijvoeglijk naamwoorden

Bijvoeglijk naamwoorden

In deze module leggen we je de correcte spelling van bijvoeglijk naamwoorden uit.

Onregelmatige werkwoorden

Onregelmatige werkwoorden

In deze module behandelen we de spelling van onregelmatige werkwoorden

Aanvoegende en gebiedende wijs

Aanvoegende en gebiedende wijs

In deze les behandelen we het gebruik van de aanvoegende en de gebiedende wijs.

Werkwoorden afgeleid van afkortingen

Werkwoorden afgeleid van afkortingen

Wil jij weten hoe je werkwoorden afgeleid van afkortingen correct spelt; kijk dan hier!

Engelse werkwoorden

Engelse werkwoorden

In deze les leggen wij jou de vervoeging van veel gebruikte Engelse werkwoorden uit.

Overzicht van mogelijkheden

Overzicht van mogelijkheden

In deze module lopen we je nog even kort door de verschillende mogelijkheden heen.

Stijlmoeilijkheden

Stijlmoeilijkheden

In deze module behandelen we de veelvoorkomende stijlmoeilijkheden. De verkeerd gebruikte voornaamwoorden en voegwoorden.

Trappen van vergelijking

Trappen van vergelijking

Hier behandelen we het gebruik van de trappen van vergelijking.

Medeklinkers

Medeklinkers

In deze les behandelen we het gebruik van medeklinkers.

Hoofdletters

Hoofdletters

In deze module gaan we het gebruik van hoofdletters behandelen.

Afkortingen

Afkortingen

Hier leer jij wat de regels voor afkortingen zijn en hoe je ze moet gebruiken .

Interpunctie 1

Interpunctie 1

In deze module leggen we je de meest gebruikte leestekens uit.

Interpunctie 2

Interpunctie 2

In deze les leggen we verschillende andere leestekens uit die jou helpen een correcte brief of mail te schrijven.

Stijlelementen 1

Stijlelementen 1

In deze module behandelen we verschillende stijlelementen die gebruikt worden in de Nederlandse taal.

Stijlelementen 2

Stijlelementen 2

Hier behandelen we nog enkele andere veelgebruikte stijlelementen.